Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Recenze trolejbusových tratí

Tady tak trochu pokračujeme v boji s rozšířenými předsudky vůči trolejbusové dopravě. I v současnosti vznikají u nás i ve světě nové trolejbusové tratě, a ty již stávající jsou modernizovány, a někdy i zásadně přestavovány. Často to souvisí s územním rozvojem měst, s novými čtvrtěmi průmyslového nebo obytného charakteru, nebo s úpravami již nevyhovujícího a dožilého městského prostředí. Trolejbusové tratě se tak stávají součástí architektury města. Jak se jejich stavitelům v případě trolejbusů daří sladit dopravní a estetickou funkci, můžeme posoudit v následujících fotoreportážích.

Podíváme se do některých měst. Budeme si všímat jak pozitivních, tak i negativních stránek uvedených řešení. Často zjistíme, že i přes nesporný přínos ke zlepšení kvality městského prostředí se dala spousta věcí udělat jinak nebo lépe. Někdy se stavba i s vynaložením relativně malých finančních prostředků povede, jindy jsou před jednoduchostí a účelností upřednostněna řešení na pohled možná až zbytečně efektní, a také velmi nákladná. Mnohdy poznáme, že méně znamená více. Posoudíme, co může být pro budoucí trolejbusový provoz v Praze vzorem, a co ne.


 


Hradec Králové

 

V roce 2009 byly v Hradci králové dokončeny dvě významné a dosti povedené dopravní stavby - nové autobusové nádraží a nová úprava prostoru před hlavním vlakovým nádražím, která nahradila starou nevyhovující trolejbusovou smyčku.

 

Trolejbusová trať byla prodloužena podél nádraží až do nového autobusového a trolejbusového terminálu, který se nachází na opačné straně než bylo původní nevyhovující autobusové nádraží. Autorem návrhu je Ing. arch. Patrik Kotas. Zatímco přednádražní prostor touto stavbou hodně získal, stavba vlastního terminálu, jinak rovněž velmi pěkná, se neobešla bez problémů, zejména kvůli dosti odvážnému návrhu střešní konstrukce. Také při stavbě trolejového vedení bylo zvoleno dosti kontroverzní řešení - byly mj. použity "tradiční" podvěsné armatury, na kterých DP Hradec Králové z nějakého důvodu stále lpí, čímž byla celá realizace poměrně negativně poznamenána.

 


Plzeň

 

Po rekonstrukci Americké třídy v roce 2009 byla v září roku 2010 v Plzni otevřena po mnoha letech nová trolejbusová trať, vedoucí od kruhového objezdu v Nové Hospodě přes průmyslovou čtvrť Borská pole k nádraží Plzeň Jižní předměstí, s odbočkou do konečné stanice Teslova. Na této trati byly uplatněny v plné míře nové trolejové armatury, jako delta závěsy, sklolaminátové výložníky a rychloprůjezdné tahové výhybky a křížení. Snímky byly pořízeny v srpnu 2010, tedy ještě před zahájením provozu na trati, takže trolejbusy na nich nenajdete. Trať na Borská Pole je ovšem klasickou ukázkou, jak by měla vypadat moderní trolejbusová trať. Zařazujeme i snímky z celkem zdařile rekonstruované Americké třídy, zejména dodatečné úpravy kruhového objezdu u Mrakodrapu.


 

 

 

NAHORU