Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová historie - II. epocha


 

Od konce I. epochy pražských trolejbusů uplynula více než 4 desetiletí, kdy Praha dávala přednost jiným projektům. A i II. epocha pražských trolejbusů se rodila a prosazovala velmi opatrně. Elektrifikací nekolejové dopravy už se pražský Dopravní podnik ve snaze o hledání úspor i o postupnou ekologizaci MHD zabýval zhruba od roku 2013. Po několika pokusech s módními a marketingově prosazovanými elektrobusy, které se samozřejmě neobešly bez dětských nemocí a technických problémů, a které ukázaly, že k univerzálně použitelnému elektrobusu a výkonné nabíjecí infrastruktuře bude cesta ještě velmi trnitá, a kdoví, zda vůbec rozumně uskutečnitelná, se situace začala zvolna měnit ve prospěch trolejbusů. K tomu dopomohlo i to, že se Praha přihlásila ke klimatickému závazku, tj. do roku 2030 výrazně snížit emise CO2 z dopravy. A než nějak riskovat a experimentovat, bylo nakonec zvoleno víceméně osvědčené řešení, ovšem s některými moderními prvky převzatými právě od elektrobusů.

 

Elektrobusy, dynamické dobíjení... a trolejbusy jsou zpět!

Ještě v průběhu roku 2017 to nevypadalo, že by se něco jako trolejbus mohlo v Praze objevit. I když jisté náznaky tady byly... A tady hodně pomohly víceméně neúspěšné pokusy s elektrobusy, kde se jako problém ukázalo právě nabíjení a kapacita baterií. Buď bylo nabíjení příliš pomalé, nebo nevýkonné, anebo málo odolné, resp. baterie málo kapacitní, zejména v zimě při nižších teplotách.  Bylo jasné, že pokud má být elektrické vozidlo MHD srovnatelně efektivní jako autobus, a přitom nemít zbytečně dlouhé prostoje na konečných stanicích a příliš těžkou a drahou baterii, nezbyde, než nabíjet pomocí vhodné infrastruktury baterii vozidla za jízdy, a nejlépe zároveň s napájením trakčního motoru.

A tak Dopravní podnik zveřejnil další záměr - elektrobus s dynamickým dobíjením! Jenže - to je vlastně už trolejbus, funkcí i vzhledem, vozidlo se dvěma tyčovými sběrači, které při jízdě zejména do kopce odebírá proud z trakčního vedení a po zbytek cesty jede na baterii. Jako zkušební trať byla zvolena část autobusové linky 140 v Prosecké ulici. A v této ulici, na stoupání 6 %, kde kdysi jezdila trolejbusová linka 58, začala po 50 letech výstavba trolejbusové troleje. Vše plně v režii Dopravního podniku hl. m. Prahy, bez dotací, výhradně z vlastních zdrojů. Zatím jen pokusná trať 1 km dlouhá, ale nakonec plně dvoustopá, napájená ze samostatně k tomu účelu zřízené kontejnerové měnírny. Jen ten termín "trolejbus" se všichni zdráhali používat, i když bylo všem jasné, že z legislativního hlediska to "trolejbus" a "trolejbusová trať" rozhodně je. Na Palmovce se objevilo dobíjecí zařízení, tzv. dobudka, známá z předchozích pokusů s elektrobusy SOR, s 20 m dlouhou dobíjecí trolejí. 10.10. proběhla na trati zkušební jízda...

 

Návrat po 45 letech

A pak přišel slunečný, pozdně letní den 15. 10. 2017, den 45. výročí zrušení trolejbusů v Praze, a zároveň velký den jejich obnovení. Z Brna byl již na termín první zkoušky zapůjčen parciální trolejbus SOR TNB 12 ACUMARIO, vyvinutý výrobcem SOR Libchavy, vybavený elektrickou výzbrojí Rail Electronics CZ, opatřený pražským číslem 9505, aby navázal na starou číselnou řadu a poslední nový pražský trolejbus 8 Tr dodaný v roce 1960 s číslem 9504. Z Muzea MHD přijel i historický trolejbus Tatra T 400 číslo 9431, který jako poslední v roce 1972 opustil pražské ulice. A ještě nový elektrobus SOR NS12. Proslovy, přestřižení pásky, Tatra T 400, tentokrát s nápisem "trolejbusy se vítají s Prahou, Praha se vítá s trolejbusy" se dává s hosty do pohybu vstříc proseckému kopci, následovaná obsazeným parciálním Acumariem, za početného zástupu přihlížejících nadšenců, pamětníků, fotografů, nebo jen zvědavců... A od této chvíle už tomu nikdo jinak než trolejbus neřekne. Trolejbusy jsou zpět, aby daly za pravdu všem, kteří věřili v jejich návrat. Aby prokázaly svoje nesporné výhody a své místo v Praze. A aby se snad už definitivně staly součástí dopravního systému, atmosféry a veřejného prostoru Prahy, podobně jako tramvaje. Jak to řekl technický ředitel DP Jan Šurovský? "Neděláme to proto, aby to dopadlo špatně".

 

Trolejbusy mají politickou podporu - a II. epocha se rozjíždí...

A ono se doopravdy dařilo. Až do roku 2022 to sice byl pořád jen experiment, navíc v roce 2020 zbrzděný pandemií nemoci covid-19, kdy zkušební jízdy v době různých karanténních omezení nějaký čas nebyly provozovány, a dále rekonstrukcí Prosecké ulice, která proběhla v létě 2021. Ale protože výsledky zkoušek s různými typy parciálních trolejbusů (SOR, Solaris, Ekova...) na Prosecké byly nadějné, a i samotná politická reprezentace na pražské radnici se po dlouhých konzervativních letech výrazně obměnila, konečně se i hlavní město Praha rozhodlo návrat trolejbusů definitivně schválit a podporovat jako plnohodnotný systém MHD. Už za půl roku po prvních pokusech - 11. 4. 2018 - dala Rada hl. m. Prahy souhlas s plnou konverzí linky a-140 do parciálních trolejbusů, a tedy se vznikem obnovené linky 58. Po zkušebních a prezentačních jízdách byla 1. 7. 2018 trolejbusová linka 58 oficiálně zprovozněna v trase Palmovka - Letňany, čímž se Praha stala opět trolejbusovým městem. Na lince, provozované zpočátku o sobotách a nedělích, jezdil sice většinou jen jeden vůz, který byl právě k dispozici ke zkouškám a zpravidla zapůjčený od jiného dopravního podniku, ale linka už měla vlastní jízdní řád a licenci.

V roce 2019 se k tomu přidal poněkud překvapivý záměr převést do trolejbusů frekventovanou linku a-119 na letiště Václava Havla - to má být nově linka 59. A to ještě dříve, než se začne s realizací zamýšleného železničního spojení! Třetí zlomový bod bylo schválení opětovné elektrifikace autobusových linek 131, 137, 176 do trolejbusových linek se zachováním starých historických čísel 51, 52, 53 a nově 191 - to bude linka 56. Později se ještě přidal záměr na linku 201 - to bude linka 61. V Praze tak vznikají po 50 letech nové trolejbusové tratě, o čemž ještě v roce 2016 neměl nikdo ani ponětí. A aby toho nebylo málo, ještě se přidal i Středočeský kraj, který oznámil pozoruhodný záměr na elektrifikaci příměstských linek 375 a 377 - takže je docela dobře možné, že trolejbusy budou časem vyjíždět i na tratě mimo Prahu. 

A tak je v roce 2021 vysoutěžen zhotovitel stavby první novodobé trolejbusové tratě na území Prahy po 50 letech. Byly vybrány firmy Elektrizace Praha a OHLA ŽS, a 10. 1. 2022 byla slavnostně zahájena stavba trati mezi terminálem Letňany a obchodním centrem v Čakovicích, a také na dosud nezatrolejovaném zbytku Prosecké ulice. Mezitím došlo také na vysoutěžení vozidel - 15 dvoučlánkových trolejbusů SOR TNS 18 pro linku 58 a 20 velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů Škoda-Solaris 24m pro linku 59 na letiště.

 

50 let poté - trolejbusům prší štěstí

15. 10. 2022, tedy v den 50. výročí zrušení trolejbusů v Praze a 5. výročí od jejich obnovení v Prosecké, je pro změnu pod mrakem a prší. Ale to trolejbusům nevadí, protože nová trať postavená v Letňanech je již pár dní sjízdná a provozuschopná. Záměrně tvoří ucelenou síť se smyčkami na obou koncích, takže ji lze pojíždět i vozy bez baterií a nic tedy nebrání naplánovaným trolejbusovým oslavám, tedy slavnostnímu otevření nové trati a jízdám historických vozidel. Jezdilo se oba víkendové dny - 15. a 16. 10. a přes nepřízeň počasí, kterou přítomný moderátor komentoval slovy "trolejbusům prší štěstí", se akce těšila značné pozornosti veřejnosti, pamětníků, nadšenců, šotoušů a fotografů. Pásku přestřihl mj. i Jiří Čermák, který byl v roce 1972 u ukončení provozu trolejbusů I. epochy a v roce 2017 byl po 45 letech u jeho obnovení. A po 50 letech se dočkal, stejně jako my, návratu první opravdové a provozní trolejbusové trati.


V terminálu Letňany a na trati v Tupolevově ulici se vystřídaly typy trolejbusů Tatra T 400, Škoda 8 Tr, 9 Tr, 14 Tr, 21 Tr ACI a 30 Tr SOR, vystavovány byly také vozy Praga TOT, Škoda 24 Tr a SOR TNS 12.Trolejbusy si okamžitě získávají své příznivce, zájem o svezení je velký, mnohé jízdy byly už několik dní dopředu vyprodány. Mimoto byla celé akci věnována značná pozornost ze strany médií. A jak je vidět ze snímků, nakonec se umoudřilo i počasí.

15. 10. 2022 je tedy datem zahájení zkušebního provozu v celé trase linky 58 Palmovka - Prosek - Letňany - Čakovice - Miškovice. Provoz po tomto datu zajišťoval vůz Škoda 36Tr s karosérií tureckého výrobce Temsa, který zároveň sloužil k zácviku řidičů.

 

 

Linka 58 - se zpožděním, ale přece

Mezitím se rozběhla, a to ne úplně bez problémů, výroba 15 kusů trolejbusů SOR TNS 18 od výrobců SOR Libchavy (vozidla) a Cegelec (elektrická výzbroj). Původně se počítalo, že vozy budou dodány někdy v průběhu dubna 2023, ale z různých důvodů na straně výrobců i jejich dodavatelů (mj. vliv doznívající pandemie covid-19 a s ní související nedostatek čipů od zahraničních výrobců, postižených karanténními omezeními) došlo k několikaměsíčnímu zpoždění ve výrobě. Leckdy se musela hledat různá náhradní řešení. První vůz SOR TNS 18 tak byl hotov až v květnu 2023 a byl prezentován v michelském areálu firmy Cegelec. Poté postupně následovaly další vozy, poslední byly dodány v říjnu 2023. Homologační proces byl (s určitými výhradami) ukončen v prosinci 2023, přičemž již od 26. 9. 2023 jezdily některé vozy na lince 58 zkušebně s cestujícími.


Po dodání všech vozů začal ostrý pravidelný provoz linky 58 dne 1. 2. 2024. K tomuto datu byla také zrušena dosavadní autobusová linka 140. Nicméně trolejbusy ještě vykazovaly různé závady, (nejčastěji se vyskytovaly potíže se sběrači), takže zpočátku byl provoz smíšený a docházelo k častým náhradám trolejbusů autobusy, samozřejmě pod číslem 58. Po několika týdnech se situace stabilizovala, nicméně v průběhu roku 2024 ještě určité problémy přetrvávají a náhradní autobusy na lince 58 ještě občas potkáváme.


Linka 58 má zázemí v autobusových garážích Klíčov, nabíjecí a odstavné trolejové stopy jsou zřízeny na venkovní odstavné ploše.


 

 

Linka 59 - na letiště megatrolejbusem

14. 2. 2023 byla slavnostně zahájena výstavba tratě pro druhou trolejbusovou linku 59 Nádraží Veleslavín - Letiště Václava Havla. Narozdíl od linky 58 tato linka tedy není modifikací původní linky z I. epochy, ale jezdí ve zcela nové, dosud "netrolejbusové" trase - nahrazuje tradiční letištní autobusovou linku 119. Troleje byly vybudovány v úseku Nádraží Veleslavín - Terminál 3. Vzniklo tak 11,6 km trolejového vedení. Úsek Terminál 3 - Letiště je určen k provozu na trakční baterii, na odstavné ploše konečné na letišti (Shenghenská) byly vybudovány nabíjecí trolejové stopy a stříšky.

Hrubá výstavba celé trati trvala přibližně do prosince 2023 a byla koordinována se stavbou prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Součastně došlo v garážích Řepy k vybudování odstavných trolejových stop pro 20 trolejbusů a zřízení dalšího servisního zázemí uvnitř hal, včetně napájecí a dobíjecí infrastruktury. Garáže Řepy jsou do budoucna určeny jako zázemí i pro další zamýšlené trolejbusové linky v levobřežní oblasti Prahy. 

Pro tuto trať jsou určeny poprvé v historii Česka tříčlánkové trolejbusy Škoda Solaris 24m, které byly vyrobeny v počtu 20 kusů, a tentokrát nedošlo prakticky k žádným skluzům ve výrobě. Zkušební kilometry potřebné k homologaci najezdil první vůz částečně v Plzni, a dále na letňanské trolejbusové trati, kde jezdil v průběhu 3 týdnů prakticky v nepřetržitém provozu. 21. 12. 2023 byl zahájen zkušební provoz tohoto typu trolejbusu s cestujícími na zkrácené lince 58 v trase Palmovka - Letňany - Trutnovská. Stejný typ tříčlánkového trolejbusu zároveň jezdil v ulicích Bratislavy a najeté zkušební kilometry obou vozidel v ČR a SR tak bylo umožněno sčítat, čímž byl proces homologace urychlen.

Trolejová zkouška trati Veleslavín - Letiště proběhla 1. 2. 2024 a poté se ještě nějakou dobu jezdilo na trati testovacími jízdami bez cestujících. Tříčlánkové trolejbusy jsou v Praze novinkou a ne vše šlo zcela předvídat, takže muselo logicky dojít k různým dodatečným úpravám vozovek, vodorovného značení, bylo třeba vyzkoušet průjezdnost poměrně stísněného terminálu Veleslavín a další věci.


Slavnostní zahájení trolejbusového provozu na lince 59 se uskutečnilo 6. 3. 2024. Začalo se na letištní ploše, pokračovalo se přehlídkou trolejbusů na čtyřstopé trati v ulici K Letišti a předváděcí jízdou za přítomnosti zástupců hl. m Prahy, Dopravního podniku, Ropidu a firem zajišťujících stavbu trati a dodání vozidel. A v odpoledních hodinách byl po 62 letech ukončen provoz tradiční letištní autobusové linky 119 a vládu převzala elektrická trakce. Linka 59 se otevřela veřejnosti v plném provozu - první spoj linky 59 určený pro veřejnost odjížděl dle jízdního řádu ve 14:46 a setkal se s velkým zájmem veřejnosti, zejména z řad dopravních nadšenců a šotoušů. Samozřejmě ani tady v příštích dnech provoz neprobíhal úplně hladce a bez závad, takže i tady se ještě občas objevovaly náhradní autobusy. Již za provozu se vychytávaly další mouchy, mj. menší úpravy trolejového vedení usnadňující průjezd, řešilo se uspořádání terminálu Veleslavín včetně organizace odstavů vozidel PID (aby ostatní dopravci nepřekáželi trolejbusům), projevila se tady i určitá nezkušenost nových řidičů trolejbusů, kteří se teprve v ostrém provozu sžívali s dlouhými vozidly i s tratí, vedenou po frekventované komunikaci Evropská, ale obecně lze říci, že spuštění linky 59 se povedlo výrazně lépe, než spuštění linky 58


 

 

Plány jsou velké

Na jaře roku 2024 je již také vydáno stavební povolení pro výstavbu třetí pražské trolejbusové linky, a tou bude staronová linka 52 (ex bus 137) v trase Na Knížecí - Waltrovka - Malá Ohrada, kde se předpokládá trolej mezi Santoškou a Waltrovkou. V terminálu Na Knížecí bude k dispozici portál se 7 krátkými dobíjecími trolejemi ve stříškách. Výstavba bude koordinována s rekonstrukcí Peroutkovy ulice na Malvazinkách, čímž v lokalitě zaniknou poslední pozůstatky po někdejších trolejbusech I. epochy. Ulice dostane nový, moderní vzhled, trolejové sloupy budou kombinovány s veřejným osvětlením a dojde i na výstavbu nové měnírny. V úseku Waltrovka - Malá Ohrada se předpokládá provoz na trakční baterii.

Poté by měla přijít na řadu linka 53 (ex bus 176) z Karlova náměstí na Strahov. Rozsah trolejí bude ještě upřesněn podle toho, zda bude možné vrátit trolejové vedení na Jiráskův most, ale jistý je minimálně úsek Dienzenhofferovy sady - Stadion Strahov.

A dále linka 51 (ex bus 131) mezi Bořislavkou a Hradčanskou, zde se trolej předpokládá v úseku Bořislavka - Zelená. Tím bude trolejbusem konečně realizováno spojení, které bylo v této trakci zamýšleno už v roce 1938.

Tím bude dokončena částečná obnova trolejbusových linek I. epochy a přibyde i něco nového - linka 56 (ex bus 191) - v trase Na Knížecí - Anděl - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - Vypich - Petřiny - Liboc - Letiště Václava Havla, která naváže na linku 53 a částečně využije infrastrukturu vybudovanou pro linku 59.

 

 

Jedeme dál!

 

Jak to bude pokračovat? Cesta je nastoupena. A tím největším důvodem, proč po ní jít dál, je zhoršující se klima na planetě Zemi (což je způsobeno činností člověka), a z toho vyplývající nutnost omezit spotřebu fosilních paliv. K tomu se přidává (i přes občasné výkyvy a dočasná zlevnění) celosvětově rostoucí cena ropy, které je navíc stále méně a náklady na těžbu rostou. K tomu se přidávají následky aféry Dieselgate z let 2015-2016, která prokázala, že ty úžasně "ekologické" charakteristiky udávané výrobci naftových automobilů byly jen nafouknutou bublinou, která dříve či později splaskne. Dnes, kdy se silniční doprava podílí čím dál více na znečištění životního prostředí a kdy je v masovém používání spalovacích motorů spatřována jedna z příčin globální změny zemského klimatu, nadchází nevyhnutelně doba, kdy se musíme zajímat o jiné, alternativní zdroje a systémy, šetrnější a méně znečišťující. Alternativní pohony a samozřejmě také elektřina se nejen v otázkách MHD dostávají stále více do popředí našeho zájmu. Renesanci prožívá ostatně celá veřejná doprava, rozvíjejí se integrované dopravní systémy, stavějí se nové provozy tramvají, rozvíjejí se trolejbusy, železnice atd. Turecká Malatya otevřela v březnu 2015 zcela nový trolejbusový provoz. V roce 2017 ji následuje Praha. Jinde se vyvíjejí dokonce jakési elektrifikované dálnice, po kterých by jezdila nákladní vozidla s hybridním pohonem, odebírající trakční proud - z trolejí...

Trolejbus tedy rozhodně neřekl poslední slovo, jak se kdysi mnozí mylně domnívali, a poslední vývoj ukazuje, že se naopak docela nadějnou jeví právě cesta přes parciální trolejbusy, kombinující závislou trakci z trolejí s nezávislou trakcí z baterie. Ale i klasický ortodoxní trolejbus má plné právo na svou existenci.
Tento trend se už prosadil i v České republice a je to vidět v našich městech. Rozhodně stojí za to se možnostmi trolejbusů v Praze zabývat a dosud oficiálně publikované návrhy a záměry města realizovat a nadále rozvíjet. A my to činíme, protože alternativní návrh trolejbusové sítě také najdete na těchto stránkách.

 

Poslední aktualizace 14. 06. 2024

NAHORU