Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Děčínská trolejbusová archeologie


Zrušená trať Kamenická - Náměstí Svobody

 

Trať začínala vysoko nad městem na smyčce pod Stoličním Vrchem, vedla Kamenickou ulicí a podjezdem pod železniční tratí na náměstí Svobody, kde se napojovala na trať od starého Města a trať do centra. Do provozu dána 1950, zrušena 1973. 

 

Snímky na této stránce byly pořízeny 12. 8. 2009.

 

Smyčka Kamenická, dříve zvaná Stoliční Vrch. Možná, že vzhledem k délce Kamenické ulice (jedné z nejdůležitějších komunikací Děčína, jedná se o hlavní tah na Českou Kamenici a Nový Bor), by byl tento místní název i dnes vhodnější. Autobus na snímku vpravo směřuje ještě o kus výše k nemocnici, tam ovšem trolejbusy nikdy nejezdily.
Pohled od hlavní Kamenické ulice do smyčky.


Na Kamenické ulici pod smyčkou se dochoval tento železobetonový trolejbusový sloup.


Kamenická ulice poblíž zastávky Liliová. Směr do centra.


Další dochovaný trolejový sloup je v zastávce U Školy. Je patrný závěsný třmen, napínák a typický vejčitý izolátor.


Hned u zastávky najdeme na budově trolejové růžice.


Trolejové růžice na druhé straně ulice poblíž zastávky U Školy.


Základní škola na Kamenické ulici.
Na fasádě školy najdeme stopy nejen po trolejbusech, ale i po komunistické výzdobě. Tu už odvál čas, ale růžice vydržely...
Stoupání v Kamenické ulici dosahuje až 95 promile. Je vůbec s podivem, že to vyjedou autobusy MHD. Tady si teprve uvědomíme, jakým přínosem byly trolejbusy pro město Děčín. A mohly být dodnes, nebýt nešťastného rozhodnutí na sklonku 60 let...
Další trolejové růžice, starší i novější.
Ohyb Kamenické ulice poblíž křižovatek s ulicemi Lipová a Příkrá. Také zde najdeme růžice. V době pořízení snímku byl dočasně uzavřen nájezd z nového mostu do Kamenické ulice ve směru nahoru a kloubové autobusy MHD jezdily do kopce objížďkou ulicemi Benešovskou a Lipovou, která má ještě větší stoupání než Kamenická.
Trolejové růžice v úseku mezi ulicemi Lipovou a Příkrou.
Pohled vzhůru Kamenickou ulicí. Fasády se opravují, staré růžice postupně mizí.
Nároží ulic Kamenická a Horská.
Trolejové růžice na nárožním domě.
Pokračování Kamenické směrem k železničnímu podjezdu. Vlevo je vidět nájezd na nový most přes Labe.
Růžice v dolní části Kamenické.
Pro trolejbusy dost nízký podjezd pod železnicí byl nedávno renovován. Sloup (lampa) na snímku vlevo je také trolejbusový. Druhý snímek představuje pohled od náměstí Svobody.
Trolejové růžice v posledním úseku Kamenické ulice před vyústěním do náměstí Svobody. Prostřední snímek ukazuje dosti netradiční ukotvení trolejových převěsů.
Pošta na náměstí Svobody, s mnoha dochovanými trolejovými růžicemi, které zjevně přežily i opravu fasády. Tady byly smyčka a napojovala se tu trať od Starého Města.
Růžice na budově pošty.
Náměstí Svobody, pohled z Pohraniční ulice.
 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii