Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Jinonice


Zrušená trať Žitná - Smíchov

Vznikla v roce 1947 prodloužením jinonické tratě do středu města přes Vltavskou ulici a Jiráskův most na Václavské náměstí. Úsek Žitná - Smíchov byl zrušen v roce 1972.

Linky 52, 53, 54, 56, 57, 60, 51

 

Závěsná oka trolejové křižovatky v travertinovém obkladu administrativní budovy na křižovatce ulic Štěpánská - Žitná. Horní hák nesl vyvěšení středového trolejového kříže. 19.2.2006, 8.2.2007


Charakteristické čtveřice upevňovacích šroubů trolejových závěsů mezi okny 1. patra na poliklinice na Karlově náměstí. Jsou poměrně blízko sebe, neboť zde byla sjezdová výhybka ukončení linky 57 ve směru z Ječné ulice. 19.2.2006


Stop po trolejových závěsech je na Karlově náměstí více. Byly použity jak růžice, tak i závěsná oka se třmeny. 30.7.2008


V popředí zanesený otvor po sloupu, přesně proti němu na budově otisk po trolejové růžici se zbytky šroubů. Karlovo náměstí. 19.2.2006 NX


Otvory po sloupech v blízkosti bývalé zastávky Karlovo náměstí. Pohled směrem k Žitné ulici. V roce 2022 byla komunikace před poliklinikou rekonstruována do nové podoby včetně povrchů, takže tyto artefakty jsou již minulostí. 17.11.2006, 30.7.2008 NX


Tady byla zastávka trolejbusů - a později autobusů - Karlovo náměstí. Zbytky po vyznačení zastávky a základy přístřešku byly patrné několik desetiletí až do rekonstrukce v roce 2022. 16.11.2006 NX


Také v Ječné tramvaje jezdily v době provozu trolejbusů v ose ulice. V Ječné ulici se nachází nejen množství trolejových růžic společných pro obě trakce a dodnes využívaných pro tramvaje, ale i několik původních (již nevyužívaných) trolejových růžic z roku 1897 z dob Křižíkovy Městské elektrické dráhy Královských Vinohrad. 2.1.2009
Jedna z opuštěných růžic v Ječné ulici, společně využívaných pro tramvaje i trolejbusy. 2.1.2009


Opačný pohled od Resslovy ulice na Karlovo náměstí. V pozadí Ječná ulice s kostelem svatého Ignáce. 19.2.2006


Resslova ulice, kostel svatého Cyrila a Metoděje s pomníkem československých parašutistů. A také s trolejovými růžicemi pro tramvaje a trolejbusy. Také zde byly obě trakce v souběhu. 19.2.2006


Na opačné straně ulice se růžice dochovaly např. na budově školy, kde tvoří výrazný dekorativní prvek fasády. 10.5.2020
Některé sloupy na Jiráskově náměstí, dnes využívané pro tramvaje, také ještě pamatují trolejbusový provoz. Až do roku 1972 tady byla poměrně složitá křižovatka trolejbusových stop a tramvajového trojúhelníku. Tramvaje byly v Resslově ulici zrušeny o pár let později v souvislosti s výstavbou metra B. 20.7.2007
Zastávka MHD na Jiráskově mostě funguje dodnes. Jen ten počet linek se poněkud zredukoval. Linka a-176 vzniklá 16. 10. 1972 je nástupcem poslední provozované trolejbusové linky v Praze (t-51). Pro tento most typické čtyřhranné trolejové sloupy s lampami zde byly od počátku existence mostu (1932) a původně byly určeny pro tramvaje. Podle tvrzení pamětníků zde byly položeny i tramvajové koleje, nikdy však po nich tramvaj neprojela, protože se nepodařilo najít vhodné napojení v oblasti Smíchova. Od tramvaje se tedy ustoupilo a most ovládly trolejbusy, které zde jezdily až do roku 1972. 19.2.2006
Detail mosazného trolejového závěsu na Jiráskově mostě. Závěsy jsou z obou stran, protože kvůli značné vzdálenosti sloupů od sebe bylo nutno používat kolmých i šikmých převěsných drátů. 19.2.2006
Na jednom ze sloupů se dochoval i závěsný třmen. Ovšem ty mosazné úchyty v budoucnu opět najdou trolejbusové využití - pro obnovenou linku 53. 10.5.2020


Jiráskův most směrem ke Smíchovu. 20.7.2007, 19.2.2006


Smíchovské předmostí Jiráskova mostu. V pozadí Dienzenhoferovy sady. Každá trolejová stopa zde vedla samostatnou jednosměrnou ulicí. 2.1.2009


Úsek na smíchovském břehu Vltavy je popsán u tratě Dienzenhoferovy sady - Velká Chuchle.

Na trať se opět vracíme v místě jejího odbočení od tratě Dienzenhofferovy sady - Velká Chuchle. Hned za křižovatkou s ulicí Svornosti, ve Vltavské ulici, byly před rekonstrukcí fasády na budově školy zřetelné stopy po trolejových závěsech křižovatky. Dnes už jsou minulostí. Nacházel se zde plně dvoustopý trojúhelník, neboť se tudy jezdilo i k blízké vozovně v ulici Na Valentince. 10.11.2006 NX
Vltavská ulice. Nedochovalo se v ní toho mnoho. Např. tento téměř neznatelný otisk trolejové růžice na křižovatce se Staropramennou ulicí. 16.6.2012
O kus dál najdeme v chodníku tento základ trolejbusového sloupu, nejspíš napájecího, protože tady jinak byly troleje velmi pravděpodobně umístěny na příčných převěsech na domech. Pohled Vltavskou směrem ke Knížecí. 8.3.2015
Vyústění Vltavské do Nádražní ulice. Trolejbusová trolej tady tvořila esovitou zatáčku křížící tramvajovou trať a pokračovala dále Ostrovského ulicí. 8.3.2015


 

Poslední aktualizace 10. 10. 2022

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie