Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Strahov a Hřebenky


Zrušená trať Na Hřebenkách - Klamovka - Vozovna Košíře

Manipulační trať z Hřebenek do dílen těžké údržby trolejbusů v Košířích, ve většině průběhu jednostopá. Vznikla v roce 1958, zanikla společně se zbytkem trolejbusové sítě v roce 1972. Vedena ulicemi Na Hřebenkách, Podbělohorskou a Plzeňskou, s jednoduchým kusým ukotvením na dvoře vozovny Košíře.

 

Smyčka na Hřebenkách. Takový pohled by se naskytl řidiči trolejbusu jedoucího z dílen v Košířích. 15.9.2007


Ulice Na Hřebenkách. Místo, kde se jednostopá trať rozdvojovala na dvě protisměrné stopy, každá byla vedena po jiné komunikaci až k ulici Podbělohorské. Tam trať již dvoustopě pokračovala na Klamovku a k vozovně. V době provozu trolejbusů to zde vypadalo více "venkovsky", viladomy na snímku jsou stavěné nedávno.  19.11.2006
Základ trolejového sloupu dodnes trčí ze země poblíž místa rozdvojení tratě. 19.11.2006


Zbytky příčných trolejových převěsů na domech v prostoru zastávky autobusů Klamovka v Podbělohorské ulici. 15.9.2007


Křižovatka Klamovka. Zde se trať stáčela doprava k vozovně. 19.11.2006


Příjezd k vozovně Košíře - dílnám těžké údržby trolejbusů. V době provozu trolejbusů byla tramvajová trať vedena v ose ulice, vozovka byla obousměrná a dlážděná. 15.9.2007


Ukončení tratě ve vozovně Košíře. Trolejové stopy zde měly pouze kusé ukotvení na nádvoří.  V halách trolejbusová trolej nebyla instalována, vozy byly přetahovány traktorem. V období 1990-1992 se reálně uvažovalo o obnovení provozu trolejbusů do Jinonic. Vozovna Košíře měla být reaktivována jako depo vozidel pro tuto zamýšlenou trať. To se nakonec neuskutečnilo. 8.11.2006
Na nádvoří vozovny se nacházejí tři trolejbusové sloupy. Původní informace, že byly instalovány až v 90. letech, se ukázala jako nepravdivá. Jsou to opravdu původní trolejbusové sloupy a pocházejí z roku 1958. 22.6.2011


Celkový pohled na tři haly vozovny. Původně byla vozovna určena pro tramvaje, které ji opustily v roce 1937, když byla dostavěna vozovna elektrických drah Motol. Již tehdy se uvažovalo o možném využití vozovny Košíře pro trolejbusy. Původně měla každá hala 5 vrat (pro 5 kolejí), po adaptaci na trolejbusy byl počet vrat v každé hale snížen na tři. 8.11.2006
Sloup a kotevní růžice s napínákem na nádvoří vozovny. Ta trolejová růžice možná pochází ještě od tramvají. 8.11.2006, 22.6.2011


Pohled od vjezdových vrat do dvora vozovny. Sama vozovna má již své dny patrně také sečteny, protože se vážně uvažuje o její demolici a nahrazení nějakým větším, více skleněným a hlavně "reprezentativnějším" objektem - pochopitelně pro komerční účely. 8.11.2006

 

Dvůr vozovny. 12.6.2011
Nízká budova vpravo od vjezdu byla vybudována v 50. letech při adaptaci vozovny na trolejbusové dílny, které se sem přestěhovaly z Dejvic. Při úpravách plánovaných v 90. letech měla být zbourána a v rohu pozemku měl být vybudován nový vjezd na Plzeňskou třídu. Na parkovém pozemku vedle vozovny směrem k Jinonické ulici měla být postavena odstavná plocha.  22.6.2011
Vnitřek vozovny. Podobně jako vozovna Na Valentince, také tato vozovna je dnes využívána pro učňovské středisko - a také se zde opravují automobily. V minulosti vozovna (kromě MHD) sloužila mj. jako sklad leteckého materiálu, garáže servisních vozů pro čištění komunikací atd. Není vyloučeno, že některé prohlížecí kanály jsou z trolejbusové éry, ovšem jejich počet a umístění se v průběhu času měnilo s využitím vozovny. 22.6.2011
Interiér pravé haly. Snímek pořízený při exkurzi pořádané Kroužkem přátel MHD. 22.6.2011


V prvních dvou halách zprava můžeme najít železné výztuže střešní konstrukce, provedené z historických tramvajových kolejnic, použitých nepochybně ze sneseného kolejiště. To bylo sneseno až v roce 1956 během adaptace objektu na dílny těžké údržby trolejbusů. Z nerovného povrchu paty kolejnice (levý snímek) je patrné, že koleje byly položeny bez pražců "naboso", tj. přímo na štěrkové lože - v 1. polovině 20. století běžný způsob, protože tramvaje byly lehčí. 12.6.2011
Zadní (jižní) strana vozovny Košíře obrácená do Vrchlického ulice. Zde je vidět, v jak náročném terénu tato stavba vznikla - základy objektu sahají do hloubky až 6 metrů. 11.4.2009


 

 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie