Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Smíchov a Velká Chuchle


Zrušená vozovna Smíchov

Vozovna Smíchov v ulici Na Valentince vznikla v 70. letech 19. století jako dřevěná vozovna koňky s konírnou a dvoukolejnou remízou, v roce 1915 byla přebudována na sedmikolejnou tramvajovou vozovnu. Tramvaje vozovnu opustily v roce 1937 v souvislosti s otevřením nové vozovny v Motole, od roku 1939 až do roku 1972 byla využívána pro trolejbusy. Původně byla napojena Nádražní ulicí na jinonickou trolejbusovou trať, napojení na chuchelskou trať do ulice Svornosti vzniklo v 50. letech. V červnu 2012 byla zahájena demolice střechy vozovny. Co zde vznikne, a zda se obvodové zdi podaří zachovat jako součást nějaké novostavby (podobně, jako tomu bylo u průčelí závodu Tatra Smíchov), ukáže až budoucnost.

 

Vozovna Smíchov v ulici Na Valentince. Poslední vozovna existující v pražské síti, původně tramvajová. Od roku 1939 zde byly trolejbusy. Severní loď je místem, kde pražské trolejbusy jezdily vůbec nejdéle v historii - 34 let a 16 dní. Tady se v noci z 15. na 16. října 1972 v 1:16 naplnil čas pražských trolejbusů. 10.11.2006, 13.4.2009
Vozovna Smíchov - Valentinka v roce 2012 v průběhu demolice. 16.6.2012


Vozovna Smíchov - Valentinka v roce 2010. 24.4.2010


Sloupy na nádvoří vozovny Na Valentince. Na druhém snímku je vidět přerušený chodník v místě dnes již neexistujícího vjezdu. Dnes je chodník již upraven do obvyklé podoby. Zeď ohrazující pozemek vozovny byla postavena až po zrušení trolejbusů. Za jejich éry tu byl jen drátěný plot přerušovaný vraty.  10.11.2006


Jeden ze sloupů má ozdobnou hlavici. 13.4.2009


Pohled zpět od remízní haly na dvůr vozovny.  3.6.2010


Kdyby vám někdo tvrdil, že v Praze neexistuje ani centimetr trolejbusové troleje, nevěřte mu. Od zrušení trolejbusů uběhlo již mnoho let, ovšem jejich troleje v hlavním městě nikdy existovat nepřestaly. Na snímku pořízeném skrz okno vozovny je zřetelně vidět trolejový drát upevněný ke konstrukci střechy charakteristickou svorkou. Troleje se uvnitř nacházely až do června 2012, kdy byla zahájena demolice střešní konstrukce. Ale to už zase stál trolejbusový pomník na Orionce...10.11.2006, 24.4.2010 NX
Tento snímek byl pořízen čelním oknem z ulice Svornosti. Nepříliš zřetelně je na něm vidět střešní nosník s kouskem dochované trolejové stopy ukotvené do štítové zdi. Při troše snahy jsou patrné i charakteristické pevné závěsy a trolejové svorky. Při pohledu z ulice Svornosti se jedná o střední stopu v levé hale. 13.4.2009 NX
Podíváme se dovnitř. Hala do roku 2012 sloužila jako učňovské středisko DP. Učili se zde automechanici, fungoval zde autoservis. Kvůli zákazníkům hala několik let předtím prošla rekonstrukcí.  3.6.2010 NX
Pohled do zadní části haly. Po zrušení trolejbusů byla hala rozdělena příčkou na dvě části. 3.6.2010 NX


Vozovna měla celkem šest remízních stop, z každé stopy je v hale dochován jeden trolejový drát nebo aspoň jeho část. Některé procházejí celou délkou haly, včetně příček.  3.6.2010 NX


Trolejové dráty upevněné ke stropu vozovny. Dlouho se používaly k zavěšení zářivek, trubek s vedením atd. 3.6.2010 NX
Dvojice trolejových úchytů i s kousky trolejí ve svorkách. 3.6.2010 NX
Charakteristická upevnění trolejí bylo možné najít téměř po celé hale vozovny. NX 3.6.2010
Starší provedení trolejových závěsů, jak je známe ze 30. let. Je pravděpodobné, že se jedná o původní tramvajové závěsy, později použité pro trolejbusy. K uchycení byla použita kovová "podkova". Na levém snímku jsou vyznačené díry po upevnění druhého drátu trolejbusové stopy. 3.6.2010 NX
Zbytky stropních úchytů nejsevernější trolejové stopy. 3.6.2010 NX


Nejzajímavější památky se daly najít u zadní štítové zdi. Zde se dochovalo ukončení trolejové stopy, kvůli oknu ukotvené šikmými dráty. Délka dochované plné stopy (obou vodičů) byla asi 1,5 m, levý drát pak pokračoval přes celou délku haly. To vše zmizelo v červnu 2012. Místnost s oknem byla postavena až po zrušení trolejbusů. 3.6.2010 NX
Detailní pohled na vodiče, izolátory a svorky dochované části trolejové stopy. 3.6.2010 NX


Ukončení dalších stop byla již neúplná. Většinou jeden drát chyběl. 3.6.2010 NX


Kromě háků ve zdi byla k ukotvení v jednom případě použita i klasická růžice. 3.6.2010 NX


Do místnosti v rohu vozovny, původně snad kanceláře mistra, procházel zdí jeden z kotevních drátů. 3.6.2010 NX


Pokud jsme do místnosti vystoupili po schodech, mohli jsme vidět tento trolejový závěs se svorkou a kouskem troleje zazděný do příčky. 3.6.2010 NX


Pohled z okna místnosti na ukončení trolejových stop. 3.6.2010 NX


Pohled okny do haly při demolici střechy. 16.6.2012

 


I přes nově opravenou fasádu vozovny jsou ve štítu vidět kotvy trolejových stop. 10.11.2006, 8.7.2012, 8.7.2012


Čtyři trolejové stopy mohly být ukotveny kolmo do štítové zdi - to jsou ty vodorovné pásky oceli se dvěma šrouby na koncích. Zbylé dvě troleje byly ukotveny pomocí šikmých drátů - to jsou ty jednotlivé šrouby kolem horních oken. 10.11.2006

 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie