Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Strahov a Hřebenky


Zrušená trať Dienzenhofferovy sady - Hřebenky

Dána do provozu v roce 1948. Od Jiráskova mostu vedla ulicemi V Botanice (tam), Matoušova (zpět), Presslova, Arbesovo náměstí, Elišky Peškové, Holečkova, Zapova, Švédská a Na Hřebenkách, kde byla smyčka a odkud pokračovaly tratě do Košíř a na Strahov. Zrušena 1972.

Linky 53, 60, 51

 

Severní strana Dienzenhoferových sadů. Tudy trolejbusy přijížděly z centra města. Trať na Strahov pokračovala přímo. 5.9.2006


Křižovatka ulic V Botanice a Preslova. Autobus kopíruje trasu trolejbusu ve směru na Strahov. V opačném směru vedla trolejová stopa přímo proti fotografovi. 4.7.2012


Preslova ulice za Krajským úřadem Středočeského kraje (mimo snímek vlevo). Na rohovém domě najdeme stopy po převěsech trolejového oblouku. 4.7.2012


Stopy po růžicích na rohovém domě. Trolejová stopa ze Strahova do centra vedla kolem Krajského úřadu a dále kolem jižní strany Dienzenhoferových sadů na Jiráskův most. 4.7.2012


Dům na Arbesově náměstí, ve kterém kdysi bylo kino Arbes. Jsou na něm dochované tři trolejové růžice. Zprava z Kořenského ulice se napojovala jednostopá spartakiádní trať.  16.6.2012, 19.2.2006


Trolejové růžice na domě s bývalým kinem Arbes. Prostřední snímek prozrazuje někdejší umístění sjezdové výhybky z Kořenského ulice směr Strahov. 5.3.2006, 2.1.2009, 2.1.2009


Hned naproti najdeme zapomenutou trolejovou růžici na secesní fasádě domu na Arbesově náměstí.  Přežila i rekonstrukci domu. 19.2.2006, 2.1.2009


Zastávka Arbesovo náměstí. Záliv i vodorovné značení v době pořízení snímku ještě částečně pamatuje trolejbusy, zejména ta nezvykle široká vodící čára. Dnes je vozovka již rekonstruována. 2.1.2009 NX


Odbočení manipulační smyčky z ulice Elišky Peškové do Malátovy ulice (vpravo).  2.1.2009


Stopy po závěsech na křižovatce Elišky Peškové - Malátova vydržely až do rekonstrukce fasády v roce 2022.  2.1.2009 NX


Malátova ulice - a ještě původní fasády domů s otisky po růžicích. Tady byly troleje spartakiádní smyčky. Smyčková trať byla v těchto místech dvoustopá.  16.6.2012 NX


Na blízké křižovatce Malátovy ulice s ulicí V Lesíčku bylo dlouhá léta dobře patrné, kde byly ukotveny převěsy oblouků spartakiádní smyčky.   19.2.2006 NX


Levá strana ulice V Lesíčku, ještě s původními omšelými fasádami domů. Jinak velmi krátká ulice je poměrně široká, takže se zde daly odstavovat trolejbusy pro spartakiádní linku. Tady byla dokonce ještě výhybka, takže tu byly tři trolejové stopy. Proto tolik převěsů. 16.6.2012 NX


Pozůstatky příčných převěsů na pravé straně ulice. Zmizely při rekonstrukci budov.  16.6.2012 NX


Křižovatka V Lesíčku - Vodní. Zde se troleje dělily. Dvě trolejové stopy vedly vlevo směrem k náměstí Kinských, zbylá stopa vedla vpravo ke Zborovské ulici.  16.6.2012


Sloup na náměstí Kinských u zastávky linky a-176 ve směru do centra s upevňovacími třmeny trolejových převěsů (nad rozhlasovými reproduktory). 14.7.2012, 19.2.2006, 2.1.2009


Náměstí Kinských, dříve Sovětských tankistů. Trolejové sloupy v křižovatce jsou také ještě původní a do května 2009 nesly tramvajovou trolej. Pak byly pro tramvaj vybudovány sloupy nové. Uspořádání ulice a zastávek se dodnes nezměnilo. 19.2.2006, 14.7.2012

Sloupy na náměstí Kinských nesoucí kdysi trolejové křížení trolejbusu a tramvaje. 2.1.2009

 


Zbytek trolejové růžice na nároží Holečkovy a Kroftovy ulice. 2.1.2009 NX


Dolní část Holečkovy ulice. U zdi Kinského zahrady byly sloupy, vpravo byly převěsy trolejí ukotveny na domech. Autobus 176 ex trolejbus 51 jede na Strahov.  4.2.2007


Holečkova ulice poblíž zastávky Kobrova. 14.7.2012


Opěrná zeď Kinského zahrady těsně před zastávkou a-176 Kobrova. Tohle vypadá jako trolejová růžice, ale bez tlumiče, navíc překrytá vrstvou stříkané omítky. Ale kdoví... 14.7.2012


Další sporný hák. Je ve správné výšce, ale rozhodně to není pro Prahu typický způsob zavěšení trolejí. 14.7.2012

 


Horní část Holečkovy ulice. Zde byly převěsy na domovních růžicích, přestože část domů vpravo ustupuje z uliční fronty a tvoří předzahrádky.  4.2.2007


Na fasádách jsou zde po růžicích tu a tam ještě stopy. Ale mizí... V budoucnu tady ovšem bude trolej na výložnících. 30.12.2008 NX, 14.7.2012


V další části Holečkovy ulice o kus dál se dochoval kus trolejového převěsu s izolátorem a s tlumičem nárazů.  Kvůli vzrostlému břečťanu na fasádě se mu dlouho dařilo unikat pozornosti. Jeho existenci ukončila až rekonstrukce fasády někdy na jaře 2010.  19.2.2006, 11.4.2009 NX


Pak už na této straně ulice zůstaly jen otisky po růžicích - zde i se šrouby ve zdi. 30.12.2008


A jdeme na druhou stranu ulice. Křižovatka Holečkova - Zapova. Ohyb trolejbusové tratě. Pohled ze Zapovy ulice. 30.12.2008


Přímo na křižovatce na rohu domu s hospodou, nad obloukem návěstního stožáru, je pěkně dochovaná další trolejová růžice. Bylo tady poměrně dost převěsů, trať se totiž kromě oblouku výrazně lomila i vertikálně do stoupání Zapovy ulice. 30.12.2008, 14.7.2012


Detailní pohled na růžici s tlumičem. Pravý snímek ukazuje, že růžice kdysi nesla minimálně dva převěsy (jsou patrná dvě drátěná oka). Převěs vede přes ulici k nejbližší lampě a dnes slouží k upevnění nějakého kabelu.  Nosný (převěsný) drát je pravděpodobně ještě původní trolejbusový. 30.12.2008
Trolejbusová měnírna Hřebenka v Zapově ulici. Dnes je využívána pro tramvajovou trať do Košíř, Motola a Řep. 19.2.2006


A tak vypadá měnírna po rekonstrukci, která proběhla někdy v roce 2007. Vlevo pohled ze Zapovy ulice, vpravo pohled boční ulicí od Plzeňské třídy. 30.12.2008, 27.2.2008


Betonové svodidlo oblouku Zapovy ulice nad měnírnou. Je patrně původní, snad z roku 1947, kdy sem poprvé přijely trolejbusy, ale možná i starší. V místě dnešních tenkých lamp byly ještě kolem roku 2000 silné železné sloupy s úchyty od trolejbusových trolejí. 19.2.2006


A právě masivní základy starých trolejbusových sloupů posloužily jako základ pro nové tenké osmihranné lampy. A brzy přijde opět doba, kdy budeme ty tlusté sloupy obnovovat - pro novodobou trolejbusovou linku 53.  19.2.2006


Na dalších snímcích vidíme, že oblouk Zapovy ulice je vlastně tvořen jakousi krátkou estakádou zabudovanou do skalnatého svahu. Trolejbusové sloupy byly uchyceny k její konstrukci. Tato železobetonová stavba vznikla patrně někdy ve 20. až 30. letech. 11.4.2009


Na oblouku tratě pod zastávkou Hřebenka (je v pozadí vpravo) je vidět značný výškový rozdíl, který zde trolejbusy překonávaly. Vlevo Zapova ulice, vpravo Švédská. 14.7.2012


Švédská ulice. Příjezd k zastávce Hřebenka. Pohled směrem na Strahov. 4.2.2007


Prostor zastávky Hřebenka. Zde se trať rozvětvovala před smyčkou. Tohle je ovšem pohled opačným směrem, ke Smíchovu. Zastávkový záliv byl patrně zřízen až za éry autobusové linky 176.  14.7.2012


Smyčka Hřebenka. Troleje této smyčky odbočovaly z oblouků tratě na Strahov (vozovka v popředí) a obcházely středový zelený ostrov. Tady docházelo do roku 1953 k obracení spojů linky 53.  V roce 1958 byla do této smyčky zaústěna manipulační trať do košířských dílen. Na snímku by směřovala do ulice v pozadí - jedná se o dolní část ulice Na Hřebenkách.  19.2.2006
Ostrý oblouk v místě odbočení tratí v prostoru smyčky na Hřebenkách. Dále pokračovala zpočátku jen sletová, nebo spartakiádní (jak kdo chcete) trať. V průběhu existence trati byl provoz až ke stadionu postupně posilován, a v závěru trolejbusového provozu byly na Strahov vedeny všechny spoje. 15.9.2007


A pohled z ostrova smyčky Hřebenky zpět ke Smíchovu. Trolej ze Strahova přicházela zleva. Viz pokračování trati na Strahov. 14.7.2012


 

Poslední aktualizace 10. 10. 2022

 

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie