Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Trať Želivského - Malešice - Strašnice

Tramvajová trať Želivského - Malešice, vedená osou sídliště Malešice - Počernickou ulicí, je také velmi starý záměr. O trasování tratě není pochyb, jedinou, ovšem dosti závažnou, překážkou ve stavbě je nutnost přeložky starého vodovodu z Káraného, který je trasován právě pod Počernickou ulicí. Diskuse se vedou také kolem zakončení tratě, příp. pokračování.

Existují v podstatě tři možnosti, jak trať zakončit.

Varianta A


Varianta A. Nejjednodušší možnost je zakončení jednoduchou smyčkou v blízkosti dnešní autobusové zastávky Sídliště Malešice, kde by zároveň byl přestup na autobusy a trolejbusy. Tady je ovšem možná spádovost jen k Želivského a chybí vazba ke stanici metra Depo Hostivař, příp. Průmyslová.

 

Varianta B


Varianta B nahrazuje dříve zvažovanou variantu vedení trati Dřevčickou ulicí. Ta bude zaslepena v souvislosti s výstavbou křižovatky  Městského okruhu. Napojení tramvaje zpět na Černokosteleckou ulici se tedy děje přemostěním nádraží Malešice a Sazečskou ulicí k Depu Hostivař. Řešení je vhodné tehdy, pokud by byla i do budoucna zachována stanice metra Depo Hostivař a současně se uvažovalo o tramvajové obsluze Sídliště Petrovice. V takovém případě lze vybudovat u Depa Hostivař smyčku.

Varianta není vhodná při trolejbusové obsluze Petrovic ke stanici metra A Depo Hostivař, nebo obecně při jakémkoliv vedení trolejbusů do prostoru terminálu Depo Hostivař, protože by pak v křižovatce Sazečská - Černokostelecká vycházely složité a obtížně řešitelné trolejové konstrukce (tramvaj x trolejbus).

 

Varianta C


Varianta C je tramvajová obsluha nejen Sídliště Malešice, ale i malešické průmyslové oblasti. Tento návrh se objevil před několika lety i v územním plánu a poté tiše upadl v zapomnění... Spádovost je opět ke stanici metra Želivského. Výhodou je celodenní obousměrné vytížení trati - tedy ráno dostředná zátěž obyvatel Malešic ze sídliště k metru a zároveň odstředná doprava zaměstnanců továren od metra do průmyslové oblasti, odpoledne opačně.  

Tato varianta je vhodná tehdy, pokud bude zachována stanice metra Depo Hostivař a nebude vybudována Průmyslová, protože mj. nekomplikuje křižovatku u Depa pro případné zavedení trolejbusů do terminálu MHD.

 

Realizací tramvajové tratě by v oblasti Malešic tramvajová trať nahradila autobusy, zejména linku 188, kterou by šlo poté ve směru z Kavčích Hor ukončit na Skalce, Strašnické, nebo u stávajícího Depa Hostivař, případně ji ze sídliště Malešice vést do stanice Rektorská, čímž by převzala i linku 155 (nebo 163 od 1.9.2012). Linka 133 může být jako doplňkové spojení ponechána, byť v poněkud redukované podobě. Jinou možností je vést na Rektorskou právě linku 133, pokud nebude poptávka k cestám na Depo Hostivař, nebo pokud tato stanice metra časem zanikne (a bude nahrazena stanicí Průmyslová).

V zastávce Sídliště Malešice je ve všech variantách přestup na trolejbusy tangenty Strašnice - Vysočany.

NAHORU