Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Třebíčská trolejbusová archeologie


Nedokončená trať v Modřínové ulici

Pozůstatek nerealizovaného trolejbusového projektu z roku 1991. Kousek nedostavěné trolejbusové tratě najdeme na levém břehu řeky Jihlavy, vysoko nad centrem města na sídlišti Nové Město. Traťová zařízení vznikla zřejmě na přelomu 80. a 90. let  při budování přemostění údolí jako přístupové cesty do nového sídliště, ke stavbě obchvatu (Rafaelovy ulice) pod mostem došlo později - 2002. Na mostě byly umístěny lampy i samostatné sloupy pro trolejbusovou trolej.

Následující snímky jsou z 23. 8. 2011.

Pohled od křižovatky Modřínová - Samešova. Sloupy jsou vidět již od kruhového objezdu. Po levé straně jsou dva trolejbusové sloupy, po pravé straně jsou čtyři lampy dimenzované pro zavěšení trolejí.
Detail sloupu a lamp. Vzdálenost lamp je asi 25 m.
Sloupy jsou umístěny vždy vstřícně proti jedné z lamp, a to na začátku a na konci mostu. Je vidět typické ukotvení sloupů 4 šrouby do betonu.
Detail upevnění sloupů a lampových stožárů na mostě. Snímek vpravo ukazuje betonový výložník na severní straně mostu, připravený pro sloup. Sloupy zde kdysi skutečně byly, k jejich odstranění došlo pravděpodobně v souvislosti s výstavbou teplovodu v roce 2005.
Pohled směrem ke konci mostu.
Trolejový sloup na konci mostu směrem k sídlišti Nové Město.
Smyčka MHD v Modřínové ulici hned za mostem. Dnes ji využívají autobusy, které sem začaly jezdit v roce 1996. Dál už je ulice jen slepou obslužnou komunikací pro sídliště. Trolejbusová smyčka měla být umístěna až na konci Modřínové ulice.
Pohled od smyčky zpět na most.


 

A trocha historie...

Tenhle snímek je převzatý z K-Reportu. Pochází ze Zpravodaje města Třebíče, vydání 3/1992. Pohled směrem ke křižovatce se Samešovou ulicí. Je na něm vidět původní uspořádání trolejových sloupů na mostě. Osvětlovací tělesa byla původně na sloupech na opačné straně, než jsou dnes.

 

 

NAHORU

Zpět na Mimopražskou archeologii