Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusové události v Praze08. 06. 2020 - Praha schválila další expanzi trolejbusů

Převzato z časopisu Československý dopravák.

 

Rada hl. m. Prahy schválila dne 8. 6. 2020 záměr elektrifikace čtyř autobusových linek 131, 137, 176 a 191 pomocí parciálních trolejbusů. Převedení zmíněných linek na trolejbusy je v souladu s dříve schválenou koncepcí využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, která počítá ve větší míře právě se zapojením parciálních trolejbusů. Doplňkem na dalších trasách mají být elektrobusy a hybridní autobusy, předpokládá se i testování vodíkové technologie.

 

Náklady na elektrifikaci čtveřice linek jsou odhadovány na 1 – 1,3 mld. Kč, přičemž při financování má vypomoci Evropská unie. Realizace je očekávána po roce 2023. Schválení záměru ze strany Rady hl. m. Prahy znamená zelenou pro přípravu projektové dokumentace a zajištění všech potřebných povolení. V současné době jsou již v pokročilém stádiu přípravy na zavedení parciálních trolejbusů na linkách 140 (Palmovka – Miškovice), kde již část trolejového vedení od roku 2017 existuje, a 119 (Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla), kde se počítá s nasazením tříčlánkových trolejbusů. První výběrové řízení na dodávku trolejbusů by mělo být vypsáno ještě letos v létě a počítat by mělo s dodáním až 35 trolejbusů.

V rámci výstavby linky na letiště má být vybudována také potřebná infrastruktura v garážích Řepy. Ty by měly být využívány také pro potřebu vozidel, jež by měly výhledově obsluhovat čtveřici výše zmíněných linek na levém břehu Vltavy.

Konkrétně by se mělo jednat o linky:

    131 Bořislavka – Hradčanská, trolejové vedení je plánováno v jednom úseku v délce cca 3,8 km; 61 % trasy pod trolejovým vedením;

    137 Na Knížecí – U Waltrovky – Malá Ohrada, trolejové vedení je plánováno v jednom úseku v délce cca 3,2 km; 95 % trasy pod trolejovým vedením;

    176 Stadion Strahov – Karlovo náměstí, trolejové vedení je plánováno na dvou úsecích o souhrnné délce cca 4 km; 71 % trasy pod trolejovým vedením;

    191 Letiště Václava Havla Praha – Ciolkovského – Na Knížecí, trolejové vedení je plánováno ve třech úsecích o souhrnné délce 15,3 km; 55 % trasy pod trolejovým vedením.

Pro obsluhu výše uvedených linek je odhadovaná potřeba celkem 56 trolejbusů (23 pro linku 191, po 12 kusech pro linky 131 a 137 a 9 pro linku  176).

„Elektrifikace uvedených čtyř linek přinese Praze snížení emisí CO2 a možnost lokálně zavést zcela bezemisní dopravu. Přispějeme tím k naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy a taky snížíme hlukovou zátěž jak v běžném provozu, tak i při manipulacích v garážích a zároveň využijeme stávající napájecí infrastrukturu DPP, díky čemu jsme schopni docílit příznivějších investičních i provozních nákladů. V neposlední řadě se zavedením nové dopravní infrastruktury zrevitalizujeme ulice a zvýšíme kvalitu veřejného prostoru, což ocení zejména obyvatelé městských částí Prahy 5 a 6,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„K rozhodnutí elektrifikovat právě tyto vybrané čtyři linky nás vedlo několik důvodů. Prvním je využití vnitřních synergií DPP a napájecích bodů tramvajové sítě či připravované trolejbusové linky 119. Linky vytváří funkční celek nabíjecí infrastruktury na levém břehu Vltavy se základní osou v lince 191 propojující Smíchov, Strahov, Břevnov a Ruzyni. Všechny čtyři linky provozujeme v terénně náročných podmínkách, kde se střídají prudká stoupání a klesání. Díky elektrickému pohonu a možnosti rekuperace bateriových trolejbusů můžeme dosáhnout efektivnějšího a plynulejšího provozu. V neposlední řadě je to vysoká poptávka cestujících po těchto linkách, tj. krátké intervaly  a vysoká intenzita autobusové dopravy v obytných zónách. S nasazením bateriových trolejbusů snížíme nejen emise, ale také hladinu hluku při rozjezdech či jízdě ve stoupání,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Odhadované náklady na elektrifikaci autobusové linky 131 činí cca 200 milionů Kč, linky 137 zhruba 220 milionů Kč, linky 176 přibližně 320 milionů Kč a linky 191 cca 580 milionů Kč. Na vybudování technického zázemí v garáži Řepy by mělo padnout zhruba 130 milionů Kč. Infrastruktura je pro některé linky společná, např. linky 176 a 191 budou sdílet část trolejového vedení i kapacity měníren Hřebenka a Strahov. DPP se bude snažit zajistit na realizaci projektu spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie, např. Operačního programu Doprava III, Modernizačního fondu či Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V návaznosti na dnešní schválení záměru Radou hl. m. Prahy DPP projekt projedná na svém nejbližším zasedání představenstva DPP. Pak bude následovat výběr projektanta, příprava projektové dokumentace a zajištění všech potřebných povolení k realizaci projektu, kterou DPP předpokládá v období let 2023 – 2025.

 

 

 

 

Poslední aktualizace 08. 06. 2020.

NAHORU