Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytváří:   
Antar       
od roku 2007 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Trolejbusové události v Praze16. 03. 2021 - Trolejbusem do Polabí linkami PID 375 a 377

Takto by mohla v budoucnu vypadat příměstská síť parciálních trolejbusů z Prahy do Polabí. Jedná se o elektrifikaci dnešních příměstských autobusových linek PID 375 a 377 do měst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Kostelec nad Labem. Záměr odsouhlasili pražští radní.

 


 

Realizace tohoto projektu se předpokládá až po vybudování trolejbusové tratě pro linku 58 na území Prahy (Libeň, Prosek, Letňany), na kterou by nové tratě měly navazovat. Na lince 375 se dokonce zvažují tříčlánkové trolejbusy. Praha bude na projektu spolupracovat se Středočeským krajem, který záměr odsouhlasil už dříve.  

Z prvního nákresu zveřejněného na facebooku Praźské integrované dopravy je patrné, že projekt čeká ještě dlouhá cesta, bude se zcela určitě dopracovávat a cizelovat a patrně ještě dozná nějakých změn. Přerušení trolejí v prostoru města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je patrně dáno památkovými důvody. Ale jistě by stálo za to při realizaci záměru zatrolejovat souvisle i Letňany a pokud možno i Čakovice. Dále se zde otevírají možnosti trolejbusové obsluhy Kbel, příp. Vinoře i pro pražskou MHD. 

Zajímavé bude řešení nedostatečné podjezdné výšky podjezdu pod nádražím Praha-Vysočany, protože stávající úprava provoz trolejbusů v podjezdu neumožňuje zřejmě ani se staženými sběrači. Vhodné by bylo pro tento účel využít připravovanou rekonstrukci vysočanského nádraží. Přestavbou podjezdu by byl umožněn další rozvoj trolejbusů i v Praze, např. elektrifikace městských linek 177, 136, 195 atd.

 

Další informace.

 

Poslední aktualizace 17. 03. 2021.

NAHORU