Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Varianty navržené sítě a linek trolejbusů


Sektor Pravý břeh


 

Vycházíme zde z oficiálního návrhu schváleného Radou hl. m. Prahy, nicméně levobřežní oblast nabízí mnoho možností a rozmanitých variant pokračování nad rámec oficiálního záměru - zahrnujících nejen budované metro D, ale i různé tramvajové tratě budované nebo plánované, příp. prodloužení metra C, uzemní rozvoj různých lokalit atd.

 


 

Varianta KAPPA

 


 

 • Základní varianta s poměrně jednoduchým linkovým vedením.

 • Severní část řešena v souladu s oficiálním návrhem města, včetně příměstské linky 375, která je v úseku Českomoravská - Letňany vedena z tarifních a odbavovacích důvodů jako městská s číslem 75.

 • Linka 57 je sloučená z dnešních autobusových linek 150 a 136.

 • Je ponechán prostor prostor dalšímu vývoji v území Petrovic a Měcholup, kde je zachováno stávající linkové vedení autobusů.

 • Tramvaj na Jižní Město, linka 73 pokrývá zbývající směr Spořilov - Želivského.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě.

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, s návazností na metro D (Nové Dvory, Nemocnice Krč) a C (Kačerov). Linka 77 jezdí přes Starou Libuš a tvoří návaznost zejména k Novým Dvorům a Písnici.

 • Počítá se s využitím Dvoreckého mostu, ovšem pro provoz bez troleje, takže linky 76 a 77 budou provozovány v parciálních trolejbusech.

 

 

Linky a parametry trolejbusů

- připravují se

 


 

Varianta LAMBDA

 


 

 • Jedná se v podstatě o rozšíření varianty KAPPA.

 • Trolejbusy v Bohnicích a Čimicích jako doplněk tramvají a lanovky.

 • Trolejbusový tah Staré Město - Florenc - Žižkov - Malešice.

 • Trolejbusy v oblasti Petrovic a Měcholup. 

 • Tramvaj na Jižní Město.

 • Metro A je v oblasti Hostivaře ponecháno ve stávající podobě.

 • Zatrolejování východní tangenty - linky 87 ex a-177, 88 ex a-195 a doplněno 57 sloučenou z a-136 a 150.

 • Linka 78 nahrazuje stávající a-118 v dnešní podobě. Linka 54 je ex a-124 ukončená na Zeleném Pruhu.

 • V oblasti Lhotky linky vedeny v tradičních (dnešních) směrech, s návazností na metro D (Nové Dvory, Nemocnice Krč) a C (Kačerov). Linka 77 jezdí přes Starou Libuš a tvoří návaznost zejména k Novým Dvorům a Písnici.

 • Linka 78 je vytvořena z autobusové linky 118 a vedena před Dvorecký most, linky 76 a 77 vedeny přes Barrandovský most.

 

Linky a parametry trolejbusů

- připravují se

 

 

 

Poslední aktualizace variant 27. 11. 2022

 

NAHORU