Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Trať Spořilov - Sídliště Košík

Jedná se buď o prodloužení tramvajové tratě ze smyčky Spořilov podél sídliště dále na jihozápad do prostoru sídliště Košík, nebo o další větev odbočující ze zamýšlené tramvajové tratě Slavia - Spořilov - Jižní Město, jak je uvedeno v konceptu územního plánu z roku 2009. Jejím smyslem je nejen obsluha sídliště Košík, ale i přilehlé lokality Trojmezí.

V současné době zde probíhá výstavba dalších bytových domů a rozvoj lokality se plánuje i do budoucna. Obyvatelé Košíku tak dostanou další relativně rychlé přímé spojení s centrem města (na I.P.Pavlova, Karlovo náměstí), jízdní doba by se měla pohybovat kolem 25-27 minut. Kromě toho se zlepší a zjednoduší i obsluha sídliště Spořilov.

Varianta A - nejjednodušší.


Varianta A předpokládá pouze prodloužení stávající trati po okraji sídliště (podmínky tam jsou poměrně dobré - dokonce tam existuje jakýsi násep), pak most přes údolí s retenční nádrží k sídlišti Chodovec. Trať se pak stočí vlevo a po poli dosáhne sídliště Košík. V nedávné minulosti se uvažovalo dokonce o spojení s Hostivaří - estakádou přes údolí potoka Botič, ovšem to je komplikované a vlastně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že Botič je chráněnou přírodní rezervací. Ukončení tratě je na volném prostranství poblíž dnešní MÚK a zastávky BUS Na Košíku.

Návrh ovšem neřeší silné spojení mezi Vršovicemi a Jižním městem (linka 213), které je v tomto případě i nadále realizováno autobusy nebo trolejbusy.

Další varianta předpokládá stavbu tramvajové tratě Spořilov - Jižní Město. V mapě je uvedeno možné vedení tramvajové tratě severním směrem mimo Chodovskou ulici na vlastním tělese, toto řešení je ovšem záležitostí velmi vzdálené budoucnosti. Pravděpodobnější řešení je prosté prodloužení tramvajové trati ze Spořilova.

Varianta B


Varianta B předpokládá odbočení z tratě Slavia - Jižní Město, a to v prostoru křižovatky Klapálkova - Senohrabská. Dále pokračuje přímo Klapálkovou ulicí a po poli dosáhne sídliště Košík. Ukončení je stejné jako u předchozí varianty. Největším problémem bude nákladné řešení tramvajové tratě v Senohrabské ulici, které předpokládá zakrytí rychlostní výpadovky Spořilovská - tedy vznik tunelu, na jehož povrchu povede tramvajová trať, která se tak o kus dál na sever dostane mezi oba jízdní pruhy a rampou přejde na střední dělící pás Chodovské ulice.

V návrhu je vyznačena i přeložka tramvajové tratě v prostoru Teplárny Michle a Bohdalce, kdy trať částečně opustí dnešní ulici Chodovskou. Bude opuštěna i dosavadní smyčka Spořilov, která tak může být využita pro nekolejovou MHD.

 

Autobusové linky obsluhující Košík a zajišťující spojení na metro C Opatov a A Skalka by patrně zůstaly v nějaké podobě zachovány, protože není důvod to spojení rušit.

Je tady ovšem komplikace, která by mohla celou věc zhatit. A tou je elektrické vedení vysokého napětí (patrně 110 kV), vedené po okraji sídliště Spořilov souběžně se zamýšlenou tramvajovou tratí (varianta A), které by trať musela v údolí pod sídlištěm Chodovec podcházet. Ale snad se i tohle dá uspokojivě vyřešit.

NAHORU