Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2021

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Trolejbusové události v Praze04. 03. 2021 - První pražská trolejbusová trať má stavební povolení

Převzato z časopisu Československý dopravák.

 

Libor Hinčica

 

Praha může konečně zahájit stavbu své první novodobé trolejbusové tratě, která by měla být vedena v trase dnešní autobusové linky č. 140 Palmovka – Prosek – Letňany – Čakovice – Miškovice. V rámci výstavby tratě bude využita i současná testovací infrastruktura zprovozněná v roce 2017 na ulici Prosecké.

Z pátku na sobotu minulého týdne uplynula lhůta, kdy bylo možné podat protest proti plánované stavbě. Jelikož se tak nestalo, nabylo stavební povolení pravomoci a pražský DP může začít se stavbou, která by tak měla být zahájena ještě v letošním roce. Pokud půjde vše podle plánu, nahradí trolejbusy dieselové vozy již na konci roku 2022. Obsluhu by mělo zajišťovat celkem 15 kloubových trolejbusů, na jejichž nákup plánuje DP vypsat v nejbližších týdnech výběrové řízení a na jejichž nákup letos v únoru Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo přidělení finanční podpory pro DPP ve výši 306 mil. Kč z fondů EU (konkrétně z Operačního programu Praha – půl růstu (OP PPR)).

Trolejové vedení by mělo být postaveno na zhruba 50 % trasy, a to na úseku od Palmovky až po zastávku Prosecká (s využitím stávající cca kilometr dlouhé trati na Prosecké ulici) a dále mezi terminálem Letňany a Obchodním centrem Čakovice. Navíc vznikne i 18 nabíjecích míst v garáži Klíčov. K napájení poslouží vedle současné kontejnerové měnírny Prosecká (jež dozná úprav) ještě nová měnírna v garážích Klíčov a měnírna zřízená v objektu v Příborské ulici v Letňanech. Mimoto bude postavena i nabíjecí bateriová stanice v Čakovicích.  

S ohledem na rozhodnutí o jasném vymezení trolejbusových a autobusových linek bude po dokončení stavby a zprovoznění infrastruktury linka č. 140 přečíslována na linku č. 58. Číslo tak bude korespondovat s trolejbusovou linkou, jež v prakticky identické trase (v úseku U Kříže – Čakovice) jezdila od roku 1952 do července 1965. Zmíněný objekt měnírny na Příborské ulici je přitom původní trolejbusovou měnírnou. Technologie k napájení trolejového vedení se tak do ní vrátí po 57 letech.  

První etapa stavebních prací na elektrifikaci autobusové linky č. 140 by měla začít už na jaře letošního roku, a to v koordinaci s Technickou správou komunikací (TSK), která chystá rekonstrukci Prosecké ulice. Dojít zde má k vybudování kabelové trasy a základů pro na nové stožáry pro trolejové vedení v návaznosti na stávající infrastrukturu. Se samotnou stavbou trolejového vedení v Libni, na Proseku a v Letňanech se počítá až v roce 2022. Ve většině případů má dojít k náhradě současných stožárů veřejného osvětlení za nové kombinované sloužící jak potřebě trolejbusů, tak pro osvětlení.

 

 

 

Poslední aktualizace 04. 03. 2021.

NAHORU