Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:    Antar    2007 - 2018

mail:   antar@trolejbusyvpraze.net

 

Technické informace

Kliknutím na záhlaví "Trolejbusy v Praze" se vždy dostanete na úvodní stranu - index.

Rozlišení monitoru na šířku:

800 px - použitelné, ale velmi omezeně (nedoporučuje se),

1024 px - dobře použitelné,

1280 px nebo vyšší - optimální, hlavně kvůli větším obrázkům a mapám, kterých je na webu docela dost.

 

Externí odkazy

 

 

Návrh návazné dopravy k trolejbusům


Pokud budou někdy trolejbusy v Praze opět zavedeny, zcela jistě to vyvolá změny návazné dopravy, zejména autobusové. V různé míře lze také předpokládat rozvoj dalších dopravních prostředků MHD ve městě - tramvají a metra, rozvíjet se bude i železnice, zejména přeložkami tratí a výstavbou nových stanic a zastávek.

Můžeme se tedy pokusit vytvořit i ideové návrhy návazné dopravy k trolejbusům a kolejové dopravě.


 

Linkové vedení zde navržené vychází zčásti ze současného stavu - tak je tomu u těch řešení linkového vedení, která považujeme za povedená a přínosná - ale ve značné míře se vychází i z tradičních přepravních vztahů přetrvávajících z minulosti, nebo vztahů, které byly v posledních letech poněkud necitlivě změněny nebo přerušeny, zejména po dosti kontroverzním "velkém třesku" v září 2012. Proto nemusí použité číselné označení linek korespondovat s aktuálním stavem linkového vedení. Typickým příkladem je linka a-192, kterou máme v návrzích v "tradiční" trase v Braníku, a jejíž označení je od dubna 2015 použito v centru města pro midibusovou linku s původním označením 292 atd. 

 

Oblasti Prahy - návrhy řešení návazné dopravy k trolejbusům a další MHD

Postupně budou přibývat další...

 

 

Publikované ideové návrhy je nutné brát s rezervou, protože nikdy nelze vyloučit nějaký překotný rozvoj v dotčených lokalitách, který může způsobit, že to bude nakonec zcela jinak. Může se postavit nový obytný celek, můžou vzniknout celé nové čtvrti atd. V již souvisle zastavěných oblastech (např. širší centrum Prahy) ovšem není třeba většinou počítat s nějakou masivní novou výstavbou, spíše s postupným, sukcesivním vývojem, takže se dá do jisté míry předpokládat určitá setrvačnost současných přepravních a prostorových vztahů.

 

Jinde zase můžeme v návrzích zohlednit již projektované, nebo alespoň zvažované a zveřejněné rozvojové projekty, pokud již existují v konkrétních obrysech - např. zástavba kasáren v oblasti Dědiny, zástavba nádraží Bubny atd. 

 

A můžeme se podívat i na nějaká další možná spojení, která vzniknou, nebo přesněji řečeno mají šanci vzniknout, v delší budoucnosti, např. přemostění Troja - Podbaba.

 

 

NAHORU